TIMEVALUE

TIMEVALUE vrátí vnitřní číselnou reprezentaci textu uzavřeného uvozovkami, který obsahuje některý z možných formátů času.

Ikona poznámky

Tato funkce je součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) verze 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


LibreOffice používá při výpočtech s datem vnitřní číselnou reprezentaci data vyjádřenou desetinným číslem.

Obsahuje-li textový řetězec také rok, měsíc,nebo den, TIMEVALUE vrátí pouze desetinnou část převodu.

Syntaxe

TIMEVALUE("Text")

Text je platný výraz pro čas, musí být zadán v uvozovkách.

Příklady

=TIMEVALUE("4PM") vrátí 0,67. Při použití formátu času HH:MM:SS dostanete 16:00:00.

=TIMEVALUE("24:00") vrátí 0. Při použití formátu času HH:MM:SS bude hodnota 00:00:00.