TIME

Vrátí číslo představující čas pro zadané hodiny, minuty a sekundy. Tuto funkci je možné použít pro převod času z určených hodnot na vnitřní číselnou reprezentaci.

Syntaxe

TIME(Hodina; Minuta; Sekunda)

Zadejte číslo pro nastavení hodin.

Zadejte číslo pro nastavení minut.

Zadejte číslo pro nastavení sekund.

Příklady

=TIME(0;0;0) vrátí 00:00:00

=TIME(4;20;4) vrátí 04:20:04