SECOND

Vrátí počet sekund ze zadané vnitřní reprezentace času. Funkce vrátí sekundy jako číslo mezi 0 a 59.

Syntaxe

SECOND(Číslo)

Číslo jako hodnota času je desetinné číslo, pro které chcete zjistit sekundy.

Příklady

=SECOND(NOW()) vrátí aktuální počet sekund.

=SECOND(C4) vrátí 17, pokud obsah buňky C4 = 12:20:17.