NOW

Vrátí systémové datum a čas. Hodnota se aktualizuje při přepočtení dokumentu nebo při úpravě hodnoty buňky.

Syntaxe

NOW()

Funkce NOW nemá parametry.

Příklad

=NOW()-A1 vrátí rozdíl mezi datem obsaženým v buňce A1 a dnešním datem. Formátujte výsledek jako číslo.