MONTH

Vrátí měsíc pro zadané datum. Funkce vrátí měsíc jako číslo mezi 1 a 12.

Syntaxe

MONTH(Číslo)

Číslo jako hodnota času je desetinné číslo, pro které chcete zjistit měsíce.

Příklady

=MONTH(NOW()) vrací aktuální měsíc.

=MONTH(C4) vrátí 7 v případě, že obsahem buňky C4 je 2000-07-07 (formát data se může lišit).