IMTAN

Vrátí tangens komplexního čísla. Tangens komplexního čísla lze vyjádřit jako:

tan(a+bi)=sin(a+bi)/cos(a+bi)

Výsledkem je řetězec se znakem "i" nebo "j" představujícím imaginární jednotku.

Ikona poznámky

Tato funkce je součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) verze 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Syntaxe

IMTAN(Komplexní_číslo)

Komplexní_číslo je komplexní číslo, jehož tangens se má vypočítat.

Ikona poznámky

Komplexní číslo je řetězec ve tvaru "a+bi" nebo "a+bj", kde a a b jsou čísla.
Pokud je komplexní číslo zároveň reálným číslem (b=0), může se jednat o řetězec nebo číselnou hodnotu.


Ikona upozornění

Funkce vždy vrátí řetězec představující komplexní číslo.
Pokud je výsledkem komplexní číslo s jednou z částí (a nebo b) rovnou nule, tato část se nezobrazí.


Příklady

=IMTAN("4-3i")
vrátí 0,00490825806749606-1,00070953606723i.

=IMTAN(2)
vrátí -2,18503986326152 jako řetězec. Imaginární část je rovna nule, a proto se ve výsledku nezobrazí.

Open file with example: