IMSECH

Vrátí hyperbolický sekans komplexního čísla. Hyperbolický sekans komplexního čísla lze vyjádřit jako:

sech(a+bi)=1/cosh(a+bi)

Výsledkem je řetězec se znakem "i" nebo "j" představujícím imaginární jednotku.

Ikona poznámky

Tato funkce je součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) verze 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Syntaxe

IMSECH(Komplexní_číslo)

Komplexní_číslo je komplexní číslo, jehož hyperbolický sekans se má vypočítat.

Ikona poznámky

Komplexní číslo je řetězec ve tvaru "a+bi" nebo "a+bj", kde a a b jsou čísla.
Pokud je komplexní číslo zároveň reálným číslem (b=0), může se jednat o řetězec nebo číselnou hodnotu.


Ikona upozornění

Funkce vždy vrátí řetězec představující komplexní číslo.
Pokud je výsledkem komplexní číslo s jednou z částí (a nebo b) rovnou nule, tato část se nezobrazí.


Příklady

=IMSECH("4-3i")
vrátí -0,0362534969158689+0,00516434460775318i.

=IMSECH(2)
vrátí 0,26580222883408 jako řetězec. Imaginární část je rovna nule, a proto se ve výsledku nezobrazí.

Open file with example: