IMCOT

Vrátí kotangens komplexního čísla. Kotangens komplexního čísla lze vyjádřit jako:

cot(a+bi)=cos(a+bi)/sin(a+bi)

Výsledkem je řetězec se znakem "i" nebo "j" představujícím imaginární jednotku.

Ikona poznámky

Tato funkce je součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) verze 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Syntaxe

IMCOT(Komplexní_číslo)

Komplexní_číslo je komplexní číslo, jehož kotangens se má vypočítat.

Ikona poznámky

Komplexní číslo je řetězec ve tvaru "a+bi" nebo "a+bj", kde a a b jsou čísla.
Pokud je komplexní číslo zároveň reálným číslem (b=0), může se jednat o řetězec nebo číselnou hodnotu.


Ikona upozornění

Funkce vždy vrátí řetězec představující komplexní číslo.
Pokud je výsledkem komplexní číslo s jednou z částí (a nebo b) rovnou nule, tato část se nezobrazí.


Příklady

=IMCOT("4-3i")
vrátí 0,00490118239430447+0,999266927805902i.

=IMCOT(2)
vrátí -0,457657554360286 jako řetězec. Imaginární část je rovna nule, a proto se ve výsledku nezobrazí.

Open file with example: