HOUR

Vrátí hodinu ze zadaného času. Funkce vrátí hodinu jako celé číslo mezi 0 a 23.

Syntaxe

HOUR(Číslo)

Číslo jako hodnota času je desetinné číslo, pro které chcete zjistit hodinu.

Příklady

=HOUR(NOW()) vrací aktuální hodinu

=HOUR(C4) vrátí 17, pokud je obsah buňky C4 = 17:20:00.

Viz také následující funkce:

YEAR, NOW, MINUTE, MONTH, DAY, WEEKDAY.