DAYS360

Vrátí rozdíl mezi dvěma daty s použitím roků o délce 360 dní (které se používají při výpočtu úroků).

Syntaxe

DAYS360(Datum 1;Datum 2;Typ)

Je-li Datum 2 dřívější než Datum 1, vrátí funkce záporné číslo.

Nepovinný argument Typ určuje typ výpočtu rozdílu. Pokud Typ = 0 nebo není argument zadán, použije se americká metoda (NASD, National Association of Securities Dealers). Pokud Typ <> 0, použije se evropská metoda.

Příklady

=DAYS360("2000-01-01"; NOW()) vrátí počet úročených dní od 1. 1. 2000 do dnešního data.