DATEVALUE

Vrací vnitřní číselnou reprezentaci data pro text v uvozovkách.

Vnitřní reprezentace data se vrací jako číslo, které je určeno systémem data použitým v LibreOffice.

Pokud textový řetězec obsahuje také hodnotu času, DATEVALUE vrátí pouze celočíselnou část převodu.

Syntaxe

DATEVALUE("Text")

Text je platný výraz pro datum, musí být zadán v uvozovkách.

Příklad

=DATEVALUE("1954-07-20") vrátí 19925.