COUNTIFS

Returns the count of cells that meet criteria in multiple ranges.

Syntaxe

COUNTIFS(Oblast1; Kritérium1 [; Oblast2; Kritérium2 [; ...]])

Oblast1 – povinný argument. Jedná se o oblast buněk, název pojmenované oblasti nebo popisek sloupce nebo řádku obsahujícího hodnoty pro počítání a vyhledávání pomocí odpovídajícího kritéria.

Criterion1 – required argument. A string expression representing a logical condition or a cell reference to such string expression. The expression can contain text, numbers, regular expressions or wildcards (if enabled in calculation options).

Range2 – Optional. Range2 and all the following mean the same as Range1.

Criterion2 – Optional. Criterion2 and all the following mean the same as Criterion1.

Ikona upozornění

Range1, Range2, ... and Criterion1, Criterion2, ... must have the same size, otherwise the function returns err:502 - Invalid argument.


Ikona poznámky

The logical relation between criteria can be defined as logical AND (conjunction). In other words, if and only if all given criteria are met, a value from the corresponding cell of the given Func_Range is taken into calculation.


The function can have up to 255 arguments, meaning that you can specify 127 criteria ranges and criteria for them.

Ikona upozornění

If a cell contains TRUE, it is treated as 1, if a cell contains FALSE – as 0 (zero).


Ikona poznámky

Tato funkce je součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) verze 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Příklady

Uvažujme následující tabulku

A

B

C

1

Název zboží

Prodeje

Tržby

2

nůžky

20

65

3

nůž

35

85

4

poznámkový blok

20

190

5

známka

17

180

6

nůž na papír

ne

ne


Ikona upozornění

In all examples below, ranges for calculation contain the row #6, which is ignored because it contains text.


Základní použití

=COUNTIFS(B2:B6;">=20")

Zjistí počet řádků z oblasti B2:B6 s hodnotami většími nebo rovnými 20. Vrátí 3, protože pátý a šestý řádek kritérium nesplňují.

=COUNTIFS(B2:B6;">=20";C2:C6;">70")

Zjistí počet řádků, které obsahují hodnoty větší než 70 z oblasti C2:C6 a zároveň hodnoty větší než nebo rovné 20 z oblasti B2:B6. Vrátí 2, protože druhý, pátý a šestý řádek aspoň jedno z kritérií nesplňují.

Použití regulárních výrazů a vnořených funkcí

=COUNTIFS(B2:B6;"[:alpha:]*")

Zjistí počet řádků z oblasti B2:B6, které obsahují pouze znaky abecedy. Vrátí 1, protože kritérium splňuje pouze šestý řádek.

=COUNTIFS(B2:B6;">"&MIN(B2:B6);B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Zjistí počet řádků z oblasti B2:B6 bez řádků s minimální a maximální hodnotou. Vrátí 2, protože třetí, pátý a šestý řádek aspoň jedno z kritérií nesplňují.

=COUNTIFS(A2:A6;"nůž.*";B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Zjistí počet řádků, které odpovídají všem buňkám z oblasti A2:A6 začínajícím na "nůž" a všem buňkám z oblasti B2:B6 s výjimkou jejich maxima. Vrátí 1, protože všechna kritéria splňuje pouze druhý řádek.

Odkaz na buňku jako kritérium

Potřebujete-li kritérium snadno změnit, můžete jej zadat do samostatné buňky, na kterou odkážete v podmínce funkce COUNTIFS. Například výše uvedenou funkci lze přepsat následovně:

=COUNTIFS(A2:A6;E2&".*";B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Pokud E2 = nůž, funkce vrátí 1, protože odkaz na buňku je nahrazen jejím obsahem a funkce se chová jako v předchozím příkladu.

Open file with example: