AGGREGATE

Tato funkce vrátí agregovaný výsledek výpočtu v oblasti. Je možné použít různé, dále uvedené agregační funkce. Funkce umožňuje při výpočtu vynechat skryté řádky, chyby a výsledky funkce SUBTOTAL nebo jiné výsledky funkce AGGREGATE.

Ikona poznámky

Funkce AGGREGATE se používá pro svislé oblasti dat se zapnutým automatickým filtrem. Jestliže automatický filtr zapnutý není, pro nově skryté řádky nebude fungovat automatické přepočítávání výsledků této funkce. Funkce není zamýšlena pro práci s vodorovnými oblastmi, s určitými omezeními ji však na ně lze také použít. Při takovém použití se nerozpoznávají skryté sloupce, správně se ale vynechávají chyby a výsledky funkcí SUBTOTAL a AGGREGATE, které se v řádku nacházejí.


Syntaxe

AGGREGATE(Funkce; Možnost; Odkaz1 [; Odkaz2 [; …]])

nebo

AGGREGATE(Funkce; Možnost; Pole [; k])

Funkce – povinný argument. Číslo funkce nebo odkaz na buňku s číslem od 1 do 19 podle následující tabulky.

Číslo funkce

Použitá funkce

1

AVERAGE

2

COUNT

3

COUNTA

4

MAX

5

MIN

6

PRODUCT

7

STDEV.S

8

STDEV.P

9

SUM

10

VAR.S

11

VAR.P

12

MEDIAN

13

MODE.SNGL

14

LARGE

15

SMALL

16

PERCENTILE.INC

17

QUARTILE.INC

18

PERCENTILE.EXC

19

QUARTILE.EXC


Možnost – povinný argument. Číslo možnosti nebo odkaz na buňku s číslem od 0 do 7, které určuje, co se má v oblasti pro funkci ignorovat.

Číslo možnosti

Použitá možnost

0

Ignorovat pouze vnořené funkce SUBTOTAL a AGGREGATE

1

Ignorovat pouze skryté řádky a vnořené funkce SUBTOTAL a AGGREGATE

2

Ignorovat pouze chyby a vnořené funkce SUBTOTAL a AGGREGATE

3

Ignorovat skryté řádky, chyby a vnořené funkce SUBTOTAL a AGGREGATE

4

Nic neignorovat

5

Ignorovat pouze skryté řádky

6

Ignorovat pouze chyby

7

Ignorovat pouze skryté řádky a chyby


Odkaz1 – povinný argument. První číselný argument (pokud je oblast zadána jako seznam hodnot uvnitř funkce) nebo odkaz na buňku, která ho obsahuje.

Ref2, 3, ... – optional. A numeric argument or a reference to a cell (up to 253 arguments), for which you need the aggregate value.

Pole – povinný argument. Pole lze určit hranicemi oblasti, názvem pojmenované oblasti nebo popiskem sloupce.

Ikona poznámky

Aby bylo možné použít popisky, je potřeba povolit funkci „Automaticky najít popisky sloupců a řádků“.


k – povinný argument u následujících funkcí: LARGE, SMALL, PERCENTILE.INC, QUARTILE.INC, PERCENTILE.EXC, QUARTILE.EXC. Jedná se o číselný argument, který odpovídá druhému argumentu těchto funkcí.

Příklady

A

B

C

1

SloupecJedna

SloupecDva

SloupecTři

2

34

11

12

3

10

56

35

4

#DIV/0!

5

3

5

20

8

1

6

0

8

9

7

#VALUE!

20

21

8

5

7

8

9

14

0

5


=AGGREGATE(4;2;A2:A9)
Returns maximum value for the range A2:A9 = 34, whereas =MAX(A2:A9) returns the error Err:511.

=AGGREGATE(9;5;A5:C5)
Returns sum for the range A5:C5 = 29, even if some of the columns are hidden.

=AGGREGATE(9;5;B2:B9)
Returns sum of the column B = 115. If any row is hidden, the function omit its value, for example if the 7th row is hidden, the function returns 95.

If you need to apply the function with a 3D range, this example shows how to do it.

=AGGREGATE(13;3;Sheet1.B2:B9:Sheet3.B2:B9)
The function returns mode of the values of second columns through sheets 1:3 (that have the same data) = 8.

Pro každý argument vzorce je možné použít odkaz na buňku nebo oblast. Následující příkaz ukazuje, jak to funguje. Kromě toho znázorňuje, že pole lze určit pomocí popisku sloupce.

=AGGREGATE(E3;E5;'ColumnOne')
If E3 = 13 and E5 = 5, the function returns mode of the first column = 10.