Kritérium

Určete ověřovací pravidlo pro vybranou buňku (buňky).

Pro přístup k tomuto příkazu...

Menu Data - Validity - Criteria tab.


Možné je například zadat kritéria: "Čísla od 1 do 10" nebo "Textové řetězce, které nejsou delší než 20 znaků".

Povolit

Poklepejte na ověřovací podmínku vybrané buňky (buněk).

Dostupné jsou následující podmínky:

Podmínka

Efekt

Všechny hodnoty

Bez omezení.

Celá čísla

Pouze celá čísla odpovídající podmínce.

Desetinná čísla

Všechna čísla odpovídající podmínce.

Datum

Všechna čísla odpovídající podmínce. Při příštím otevření dialogového okna budou zadané hodnoty formátovány příslušným způsobem.

Čas

Všechna čísla odpovídající podmínce. Při příštím otevření dialogového okna budou zadané hodnoty formátovány příslušným způsobem.

Oblast buněk

Povolí pouze hodnoty ze zadané oblasti buněk. Oblast buněk může být určena přímo nebo jako databáze či pojmenovaná oblast. Oblast může obsahovat jeden řádek nebo jeden sloupec buněk. Určíte-li jako oblast více sloupců a řádků současně, potom bude použit pouze první sloupec.

Seznam

Povolí pouze hodnoty a řetězce obsažené v seznamu. Řetězce a hodnoty mohou být v seznamu smíšeny. U čísel jsou vyhodnoceny jejich hodnoty, proto když zadáte do seznamu číslo 1, bude vstup 100% vyhodnocen jako platný.

Délka textu

Položky, jejichž délka odpovídá podmínce.


Povolit prázdné buňky

Při použití Nástroje - Detektiv - Označit neplatná data určuje, že se prázdné buňky zobrazí (vypnuto) nebo nezobrazí (zapnut) jako neplatná data.

Zobrazit seznam pro výběr

Zobrazí seznam všech platných řetězců a hodnot, ze kterého je možné vybrat. Tento seznam je také možné získat tak, že vyberete buňku a stisknete +D.

Seřadit záznamy vzestupně

Seřadí seznam vzestupně a odstraní z něj duplicity. Pokud není volba zaškrtnuta, je ponecháno původní pořadí zdroje dat.

Zdroj

Zadejte oblast buněk obsahující platné hodnoty nebo text.

Položky

Zadejte položky, které budou platnými hodnotami či řetězci.

Data

Vyberte operátor porovnání, který si přejete použít. Operátory, které je možné použít, závisí na tom, co jste vybrali v poli Povolit. Pokud vyberete "leží mezi" nebo "není mezi", potom se objeví vstupní pole Minimum a Maximum. Jinak se objeví pouze jedno ze vstupních polí Minimum, Maximum či Hodnota.

Hodnota

Vložte hodnotu pro možnost ověření platnosti dat, kterou jste vybrali v poli Povolit.

Minimum

Zadejte minimální hodnotu pro možnost ověření platnosti dat, kterou jste vybrali v poli Povolit.

Maximum

Zadejte maximální hodnotu pro možnost ověření platnosti dat, kterou jste vybrali v poli Povolit.