Platnost

Určuje, která data jsou platná pro označenou buňku nebo oblast buněk.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Choose Data - Validity.


Ikona tipu

Pomocí nástrojové lišty Ovládací prvky je také možné vložit seznam a spojit jej s buňkou. Tak můžete určit platné hodnoty na kartě Data ve vlastnostech seznamu.


Kritérium

Určete ověřovací pravidlo pro vybranou buňku (buňky).

Nápověda při vstupu

Zadejte text nápovědy, která bude zobrazena při výběru buňky či oblasti buněk.

Chybové hlášení

Definuje chybové hlášení, které je zobrazeno při zadání chybných dat do buňky..

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.