Odstranit

Smaže vybranou kontingenční tabulku.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Choose Data - Pivot Table - Delete.