Obnovit

Aktualizuje kontingenční tabulku.

Po importu sešitu Excel, který obsahuje kontingenční tabulku, klepněte na tabulku a zvolte Data - Kontingenční tabulka - Obnovit.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Choose Data - Pivot Table - Refresh.