Možnosti datového pole

Můžete určit doplňující volby pro datová pole sloupce, řádku a stránky v kontingenční tabulce.

Seřadit podle

Select the data field that you want to sort columns or rows by.

Vzestupně

Sorts the values from the lowest value to the highest value. If the selected field is the field for which the dialog was opened, the items are sorted by name. If a data field was selected, the items are sorted by the resultant value of the selected data field.

Sestupně

Sorts the values descending from the highest value to the lowest value. If the selected field is the field for which the dialog was opened, the items are sorted by name. If a data field was selected, the items are sorted by the resultant value of the selected data field.

Ručně

Sorts values alphabetically.

Možnosti zobrazení

Možnosti zobrazení je možné určit pro všechny položky řádku mimo té poslední nejvnitřnější.

Formát

Select the layout mode for the field in the list box.

Prázdný řádek po každé položce

Adds an empty row after the data for each item in the pivot table.

Zobrazit automaticky

Při řazení vybraného pole se zobrazí nn prvních či posledních položek.

Zobrazit

Turns on the automatic show feature.

položek

Enter the maximum number of items that you want to show automatically.

Od

Shows the top or bottom items in the specified sort order.

Pomocí pole

Select the data field that you want to sort the data by.

Skrýt položky

Select the items that you want to hide from the calculations.

Hierarchie

Select the hierarchy that you want to use. The pivot table must be based on an external source data that contains data hierarchies.