Datové pole

Obsah dialogového okna Kontingenční tabulka je jiný pro datové položky v oblasti Data a jiný pro datové položky v oblasti Řádek či Sloupec.

Mezisoučty

Určete mezisoučty, které si přejete vypočítat.

Žádné

Nepočítá mezisoučty.

Automaticky

Automaticky vypočítá mezisoučty.

Definované uživatelem

Vyberte tuto volbu a potom klepněte v seznamu na typ mezisoučtu, který si přejete spočítat.

Funkce

Click the type of subtotal that you want to calculate. This option is only available if the User-defined option is selected.

Show items without data

Includes empty columns and rows in the results table.

Název:

Zobrazí název vybraného datového pole.

Více

Rozšíří nebo redukuje dialog. Tlačítko Více je viditelné pouze pro datová pole.

Možnosti

Otevře dialog Možnosti datového pole . Tlačítko Možnosti je přístupné pouze pro sloupec, řádek nebo pole stránky.

Následující položky jsou dostupné, pokud jste tlačítkem Více rozšířili dialog:

Zobrazená hodnota

Pro každé datové pole je možné určit typ zobrazení. U některých typů zobrazení je možné určit dodatečné informace pro základní pole a základní položku.

Typ

Select the type of calculating of the displayed value for the data field.

Typ

Zobrazená hodnota

Normální

Výsledky jsou zobrazeny beze změn

Rozdíl od

Od každého výsledku se odečte jeho referenční hodnota (viz níže) a zobrazí se rozdíl. Součty mimo základní pole se zobrazí jako prázdné výsledky.

Pojmenovaná položka

Je-li určeno jméno položky, referenční hodnotou je výsledek určené položky.

Předchozí nebo Další položka

Je-li u základní položky určena "předchozí položka" nebo "další položka", referenční hodnota je výsledkem další viditelné položky základního pole (v pořadí řazení základního pole).

% z

Každý výsledek se vydělí referenční hodnotou. Referenční hodnota se určí stejným způsobem jako při "Rozdílné od". Součty mimo základní pole se zobrazí jako prázdné výsledky.

% rozdílu od

Od každého výsledku se odečte jeho referenční hodnota a tento rozdíl se vydělí referenční hodnotou. Referenční hodnota se určí stejným způsobem jako při "Rozdílné od". Součty mimo základní pole se zobrazí jako prázdné výsledky.

Průběžný součet v

Každý výsledek se přičte k součtu výsledků předchozích položek a zobrazí se celkový součet.

Výsledky jsou sečteny vždy, a to i když je pro každý výsledek použita jiná sumarizační funkce.

% řádků

Každý výsledek se vydělí celkovým výsledkem pro daný řádek v kontingenční tabulce. Pokud existuje více datových polí, použije součet z datového pole výsledku. Pokud existují mezisoučty s ručně vybranou součtovou funkcí, použije se také celkový součet.

% sloupců

Stejné jako "% řádků", ale použije se celkový výsledek pro sloupec.

% celkem

Stejné jako "% řádků", ale použije se celkový výsledek.

Index

Součty řádku a sloupce a celkový součet se použijí pro výpočet následujícího výrazu:

( původní výsledek * celkový součet) / (součet řádku * součet sloupce )


Základní pole

Select the field from which the respective value is taken as base for the calculation.

Základní položka

Select the item of the base field from which the respective value is taken as base for the calculation.