Automatické souhrny

Pokud vybraná oblast buněk obsahuje vzorce nebo odkazy, LibreOffice automaticky vytvoří souhrn výběru.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Choose Data - Group and Outline - AutoOutline.


Např. v následující tabulce:

Leden

Únor

Březen

První čtvrtletí

Duben

Květen

Červen

Druhé čtvrtletí

100

120

130

350

100

100

200

400


Buňky pro 1. a 2. čtvrtletí obsahují vzorec pro součet tří buněk vlevo. Pokud použijete funkci Automatické souhrny, tabulka se seskupí do dvou čtvrtletí.

Pro odstranění souhrnu vyberte tabulku a poté zvolte Data - Skupina a Souhrn - Odstranit .