Ukotvit řádky a sloupce

Rozdělí list v levém horním rohu aktivní buňky. Oblast vlevo nahoře již není možné posunovat.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Choose View - Freeze Cells - Freeze Rows and Columns.


Ukotvení řádků a sloupců jako záhlaví