Vytvořit scénář

Defines a scenario for the selected sheet area.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Choose Tools - Scenarios.


Použití scénářů

Název scénáře

Defines the name for the scenario. Use a clear and unique name so you can easily identify the scenario. You can also modify a scenario name in the Navigator through the Properties context menu command.

Komentář

Specifies additional information about the scenario. This information will be displayed in the Navigator when you click the Scenarios icon and select the desired scenario. You can also modify this information in the Navigator through the Properties context menu command.

Nastavení

V této oblasti je možné definovat některá nastavení pro zobrazení scénáře.

Zobrazit ohraničení

Highlights the scenario in your table with a border. The color for the border is specified in the field to the right of this option. The border will have a title bar displaying the name of the last scenario. The button on the right of the scenario border offers you an overview of all the scenarios in this area, if several have been defined. You can choose any of the scenarios from this list without restrictions.

Kopírovat zpět

Zkopíruje hodnoty změněných buněk do aktivního scénáře. Jestliže nevyberete tuto možnost, scénář nebude změněn, když změníte hodnoty v buňkách. Chování nastavení Kopírovat zpět závisí na ochraně buňky, listu a nastavení Zabránit změnám.

Kopírovat celý list

Zkopíruje celý list do dalšího listu scénáře.

Zabránit změnám

Zabrání změnám aktivního scénáře.Chování nastavení Kopírovat zpět závisí na ochraně buňky, listu a nastavení Zabránit změnám.