Hledání řešení

Otevře dialog, kde je možné vyřešit rovnici s proměnnou. Po úspěšném nalezení výsledku je otevřen dialog umožňující zapsat výsledek přímo do buňky.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Choose Tools - Goal Seek.


Výchozí

V této oblasti je možné definovat proměnné pro vytvořený vzorec.

Buňka se vzorcem

Do pole buňka se vzorcem zadejte odkaz na buňku se vzorcem. Pole obsahuje odkaz na aktuální buňku. Chcete-li použít jinou buňku v sešitě, klepněte na ni.

Cílová hodnota

Určuje výsledek, kterého chcete dosáhnout.

Proměnná buňka

Určuje odkaz na buňku, jejíž hodnotu chcete měnit tak, aby se dosáhlo požadovaného výsledku.

Zmenšit / Maximalizovat

Po klepnutí na ikonu Zmenšit se zmenší dialog na velikost vstupního pole. Poté lze snadněji označit potřebný odkaz v sešitu. Ikona se také automaticky změní na Maximalizovat, kterou je možné obnovit dialog do původní velikosti.

Po klepnutí myší na list je dialogové okno automaticky minimalizováno. Jakmile tlačítko myši uvolníte, je dialog obnoven a odkazovaný rozsah zadaný pomocí myši je v dokumentu zvýrazněn modrým ohraničením.

Ikona

Zmenšit

Ikona

Maximalizovat