Podmíněné formátování

Choose Conditional Formatting to define format styles depending on certain conditions. If a style was already assigned to a cell, it remains unchanged. The style entered here is then evaluated. There are several types of conditional formatting that can be used.

Je možné zadat několik podmínek, které se vztahují k obsahu buňky nebo výsledku vzorce. Podmínky jsou vyhodnocovány od první do poslední. Jestliže je splněna podmínka číslo 1, bude použit pro ni určený styl. Jinak se vyhodnotí podmínka číslo 2, a je-li splněna, použije se styl určený pro ni. Pokud tato podmínka splněna není, vyhodnotí se další podmínka a tak dále.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Choose Format - Conditional Formatting.


Ikona upozornění

Aby podmíněné formátování fungovalo, musí být povolena funkce Automatický výpočet. Zvolte Data - Spočítat - Automatický výpočet (zaškrtnutí vedle příkazu značí, že je funkce povolena).


Podmínka

Je možné definovat libovolné množství podmínek.

Určete, zda podmíněné formátování závisí na některé položce z rozbalovacího seznamu:

Barevná škála

Zobrazí se stejné dialogové okno jako při výběru Všechny buňky v první položce podnabídky Podmínka. Při použití barevné škály se v oblasti v závislosti na hodnotě každé buňky zobrazí barvy dvoubarevného nebo tříbarevného přechodu. Typickým příkladem je matice teplot s nízkými teplotami obarvenými modře, vysokými červeně a s barvami přechodu pro hodnoty mezi nimi.

Je nutné zvolit dvě "extrémní" barvy a zvolit způsob výpočtu. Výpočet barvy, která se má použít, se může vztahovat k minimu, maximu, percentilu, hodnotě, procentu nebo vzorci.

Volby minima a maxima nevyžadují další upřesnění a budou odvozeny z oblasti. U dalších možností je nutné určit hodnotu (Percentil, Hodnota, Procento) nebo adresu buňky či vzorec (Vzorec).

For a detailed explanation and examples, please visit How to apply a Color Scale Conditional Formatting page in TDF Wiki.

Sada ikon

Pomocí sady ikon lze znázornit umístění hodnoty vzhledem k mezním hodnotám. Zadejte mezní hodnoty a zvolte typ ikon. K dispozici jsou následující sady ikon:

Podmínky pro zobrazení ikon mohou být určeny vzhledem k hodnotě (Hodnota), procentu počtu hodnot v oblasti (Procento), jako percentil hodnot v oblasti (Percentil) nebo jako vzorec (Vzorec).

For a detailed explanation and examples, please visit How to use Icon Set Conditional Formatting page in TDF Wiki.

Data

Tato možnost použije stanovený styl v závislosti na datu zvoleném v rozbalovacím seznamu: Dnes - Včera - Zítra - Posledních 7 dní - Tento týden - Minulý týden.

Spravovat podmíněné formátování

This dialog allows you to see all the conditional formatting defined in the spreadsheet.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Formát - Podmíněné formátování - Spravovat


The Manage Conditional Formatting dialog box opens. Here you can add, edit or remove one or several conditional formattings.

The Conditional Formats list displays the active conditional formatting rules set in the current spreadsheet. Only the first rule for each cell range is listed, even if there are multiple rules defined for a given range.

Pokusíte-li se definovat nové podmíněné formátování pro oblast, které je částí oblasti s již definovaným podmíněným formátováním, zobrazí se upozornění s dotazem, zda si přejete upravit stávající podmíněné formátování (pro celou oblast), nebo stávající překrýt novým podmíněným formátováním (pro vybranou oblast).