Automatický formát

Použijte tento příkaz, chcete-li aplikovat automatický formát na vybranou oblast nebo pro definování vlastních automatických formátů.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Choose Format - AutoFormat.

On the Tools bar, click

Ikonka

Automatický formát


Formát

Vyberte přednastavený automatický formát, který se má použít na vybranou oblast v sešitě.

Pole náhledu

Zobrazí náhled aktuálního výběru.

Přidat

Allows you to add the current formatting of a range of at least 4 x 4 cells to the list of predefined AutoFormats. The Add AutoFormat dialog then appears.

Enter a name and click OK.

Smazat

Po potvrzení odstraní vybraný prvek nebo prvky.

Přejmenovat

Opens a dialog where you can change the name of the selected AutoFormat.

The Rename AutoFormat dialog opens. Enter the new name of the AutoFormat here.

Formátování

V této části je možné vybírat a rušit možnosti formátování. Jestliže chcete zachovat některé nastavení aktuálního sešitu, zrušte odpovídající možnost.

Formát čísla

Je-li zaškrtnuto, zachová se formát čísla vybraného formátu.

Ohraničení

Je-li zaškrtnuto, zachová se ohraničení vybraného formátu.

Písmo

Je-li zaškrtnuto, zachová se písmo vybraného formátu.

Vzorek

Je-li zaškrtnuto, zachová se vzorek vybraného formátu.

Zarovnání

Je-li zaškrtnuto, zachová se zarovnání vybraného formátu.

Automatická úprava šířky a výšky

Je-li zaškrtnuto, zachová se šířka a výška vybraných buněk vybraného formátu.