Styl stránky

Otevře dialog, ve kterém je možné určit vzhled všech stránek v dokumentu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Choose Format - Page.


Organizátor

Nastavení voleb pro vybraný styl.

Stránka

Umožňuje nadefinovat rozvržení stránky pro dokumenty s jednou či více stránkami a také číslování stránek a formát papíru.

Ohraničení

Nastaví vlastnosti ohraničení pro vybrané objekty ve Writeru nebo Calcu.

Pozadí

Nastavení barvy pozadí nebo obrázku na pozadí.

Záhlaví

Přidá k aktuálnímu stylu stránky záhlaví. Záhlaví je oblast v horním okraji stránky, do které je možné přidat text nebo grafiku.

Zápatí

Adds a footer to the current page style. A footer is an area in the bottom page margin, where you can add text or graphics.

List

Určuje, které prvky se mají tisknout pro stránky používající aktuální styl stránky. Navíc je možné určit pořadí tisku, číslo první stránky a měřítko stránky.

Obnovit

Zruší změny provedené na aktuální kartě a vrátí zpět nastavení, které bylo aktivní při otevření dialogu. Když zavřete dialog, nezobrazí se žádost o potvrzení.