Optimální výška řádků

Nastaví optimální výšku vybraných řádků. Optimální výška závisí na velikosti písma největšího znaku v řádku. Lze použít různé měrné jednotky.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Choose Format - Row - Optimal Height.


Přidat

Stanoví odstup největšího znaku od okraje buňky.

Výchozí hodnota

Obnoví výchozí hodnotu optimální výšky řádku.