Formátovat buňky

Zpřístupňuje nastavení a formátování vybraných buněk.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Choose Format - Cells.


Čísla

Určete formátování pro vybrané buňky.

Písmo

Určete formátování a písmo, které chcete použít.

Zarovnání

Nastaví zarovnání pro obsah aktuální buňky nebo označených buněk.

Asijská typografie

Nastavte typografické volby pro buňky nebo odstavce v souborech asijských jazyků. Podporu pro asijské jazyky povolíte volbou Jazyková nastavení - Jazyky v dialogovém okně Možnosti, poté zaškrtněte pole Povoleno pro asijské jazyky v oblasti Rozšířená podpora jazyků. Asijská typografie je ignorována v HTML dokumentech.

Ohraničení

Nastaví vlastnosti ohraničení pro vybrané objekty ve Writeru nebo Calcu.

Pozadí

Nastavení barvy pozadí nebo obrázku na pozadí.

Ochrana buňky

Určuje nastavení ochrany vybraných buněk.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.