Odkaz na externí data

Inserts data from an HTML, Calc, CSV or Excel file into the current sheet as a link. The data must be located within a named range.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Choose Sheet - Link to External data.


URL externího zdroje dat.

Enter the URL or the file name that contains the data that you want to insert, and then press Enter. Only then the URL will be requested from the network or file system.

Ikona poznámky

A dialog for CSV data import appears when linking to external CSV file.


Dostupné tabulky/oblasti

Vyberte tabulku či oblast dat, kterou chcete vložit.

Aktualizovat každých

Zadejte dobu v sekundách, po které se externí data v dokumentu automaticky obnoví ze zadaného zdroje.