Definovat názvy

Otevře dialogové okno, ve kterém je možné pojmenovat vybranou oblast nebo vzorec.

Pomocí myši označte oblast nebo zadejte odkaz do pole v dialogovém okně Definovat název.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Define.

+F3


Pole názvu na liště Vzorec obsahuje seznam definovaných názvů oblastí nebo vzorců a jejich rozsahů platnosti v závorkách. Po klepnutí na název v tomto seznamu se označí odpovídající oblast v listu. Názvy přiřazené vzorcům nebo jejich částem se v tomto seznamu nezobrazují.

Název

Enter the name of the area for which you want to define a reference or a formula expression. All area names already defined in the spreadsheet are listed in the text field above. If you click a name on the list, the corresponding reference in the document will be shown with a blue frame. If multiple cell ranges belong to the same area name, they are displayed with different colored frames.

Oblast nebo vzorec

The reference of the selected area name is shown here as an absolute value.

Chcete-li vložit nový odkaz na oblast, umístěte kurzor do tohoto pole a vyberte na libovolném listu dokumentu pomocí myši požadovanou oblast. Chcete-li vložit pojmenovaný vzorec, zadejte výraz pro tento vzorec.

Zmenšit / Maximalizovat

Po klepnutí na ikonu Zmenšit se zmenší dialog na velikost vstupního pole. Poté lze snadněji označit potřebný odkaz v sešitu. Ikona se také automaticky změní na Maximalizovat, kterou je možné obnovit dialog do původní velikosti.

Po klepnutí myší na list je dialogové okno automaticky minimalizováno. Jakmile tlačítko myši uvolníte, je dialog obnoven a odkazovaný rozsah zadaný pomocí myši je v dokumentu zvýrazněn modrým ohraničením.

Ikona

Zmenšit

Ikona

Maximalizovat

Rozsah platnosti

Select the scope of the named range or named formula. Document (Global) means the name is valid for the whole document. Any other sheet name selected will restrict the scope of the named range or formula expression to that sheet.

Možnosti oblasti

Allows you to specify the Area type (optional) for the reference.

Další nastavení spojená s typem odkazované oblasti.

Oblast tisku

Defines the area as a print range.

Filtr

Defines the selected area to be used in an advanced filter.

Opakovat sloupec

Defines the area as a repeating column.

Opakovat řádek

Defines the area as a repeating row.

Add

Click the Add button to add a new defined name.

Smazat

Po potvrzení odstraní vybraný prvek nebo prvky.