Add-in Functions, List of Analysis Functions Part One

Pro přístup k tomuto příkazu...

Vložit funkci - Kategorie Doplňky


BESSELI

Calculates the modified Bessel function of the first kind In(x).

Syntaxe

BESSELI(X; N)

X je hodnota, na které bude funkce spočtena.

N is a positive integer (N >= 0) representing the order of the Bessel function In(x)

Examples

=BESSELI(3.45, 4), returns 0.651416873060081

=BESSELI(3.45, 4.333), returns 0.651416873060081, same as above because the fractional part of N is ignored.

=BESSELI(-1, 3), returns -0.022168424924332

BESSELJ

Calculates the Bessel function of the first kind Jn(x) (cylinder function).

Syntaxe

BESSELJ(X; N)

X je hodnota, na které bude funkce spočtena.

N is a positive integer (N >= 0) representing the order of the Bessel function Jn(x)

Examples

=BESSELJ(3.45, 4), returns 0.196772639864984

=BESSELJ(3.45, 4.333), returns 0.196772639864984, same as above because the fractional part of N is ignored.

=BESSELJ(-1, 3), returns -0.019563353982668

BESSELK

Calculates the modified Bessel function of the second kind Kn(x).

Syntaxe

BESSELK(X; N)

X is the strictly positive value (X > 0) on which the function will be calculated.

N is a positive integer (N >= 0) representing the order of the Bessel function Kn(x)

Examples

=BESSELK(3.45, 4), returns 0.144803466373734

=BESSELK(3.45, 4.333), returns 0.144803466373734, same as above because the fractional part of N is ignored.

=BESSELK(0, 3), returns Err:502 – invalid argument (X=0)

BESSELY

Calculates the Bessel function of the second kind Yn(x).

Syntaxe

BESSELY(X; N)

X is the strictly positive value (X > 0) on which the function will be calculated.

N is a positive integer (N >= 0) representing the order of the Bessel function Yn(x)

Examples

=BESSELY(3.45, 4), returns -0.679848116844476

=BESSELY(3.45, 4.333), returns -0.679848116844476, same as above because the fractional part of N is ignored.

=BESSELY(0, 3), returns Err:502 – invalid argument (X=0)

BIN2DEC

Převede číslo zadané ve dvojkové soustavě do desítkové soustavy.

Syntaxe

BIN2DEC(Číslo)

Číslo je číslo v dvojkové soustavě. Číslo může mít maximálně 10 míst (bitů). Nejvýznamnější bit je znaménkový bit. Záporná čísla jsou zadána ve formátu dvojkového doplňku.

Příklad

=BIN2DEC(1100100) vrátí 100.

BIN2HEX

Převede číslo zadané ve dvojkové soustavě do šestnáctkové soustavy.

Syntaxe

BIN2HEX(Číslo; Místa)

Číslo je číslo v dvojkové soustavě. Číslo může mít maximálně 10 míst (bitů). Nejvýznamnější bit je znaménkový bit. Záporná čísla jsou zadána ve formátu dvojkového doplňku.

Místa znamená počet míst, která mají být na výstupu.

Příklad

=BIN2HEX(1100100;6) vrátí 000064.

BIN2OCT

Převede zadané číslo ve dvojkové soustavě do osmičkové soustavy.

Syntaxe

BIN2OCT(Číslo; Místa)

Číslo je číslo v dvojkové soustavě. Číslo může mít maximálně 10 míst (bitů). Nejvýznamnější bit je znaménkový bit. Záporná čísla jsou zadána ve formátu dvojkového doplňku.

Místa znamená počet míst, která mají být na výstupu.

Příklad

=BIN2OCT(1100100;4) vrátí 0144.

DEC2BIN

Převede číslo v desítkové soustavě v rozmezí -512 až 511 do dvojkové soustavy.

Syntaxe

DEC2BIN(Číslo; Místa)

Číslo je desítkové číslo. Pokud je Číslo záporné, vrátí funkce dvojkové číslo s 10 znaky. Nejvýznamnější bit je znaménkový bit, zbylých 9 bitů vrátí hodnotu.

Místa znamená počet míst, která mají být na výstupu.

Příklad

=DEC2BIN(100;8) vrátí 01100100.

DEC2HEX

Převede zadané číslo v desítkové soustavě do šestnáctkové soustavy.

Syntaxe

DEC2HEX(Číslo; Místa)

Číslo je desítkové číslo. Pokud je číslo záporné, vrátí funkce šestnáctkové číslo s 10 znaky (40 bitů). Nejvýznamnější bit je znaménkový bit, ostatních 39 bitů vrací hodnotu.

Místa znamená počet míst, která mají být na výstupu.

Příklad

=DEC2HEX(100;4) vrátí 0064.

DEC2OCT

Převede číslo v desítkové soustavě do osmičkové soustavy.

Syntaxe

DEC2OCT(Číslo; Míst)

Číslo je desítkové číslo. Pokud je číslo záporné, vrátí funkce osmičkové číslo s 10 znaky (30 bitů). Nejvýznamnější bit je znaménkový bit, ostatních 39 bitů vrací hodnotu.

Místa znamená počet míst, která mají být na výstupu.

Příklad

=DEC2OCT(100;4) vrátí 0144.

DELTA

Pokud se čísla zadaná v parametrech rovnají, je výsledek PRAVDA (1), jinak NEPRAVDA (0).

Syntaxe

DELTA(Číslo1; Číslo2)

Příklad

=DELTA(1;2) vrátí 0.

ERF

Vrátí hodnotu Gaussova chybového integrálu.

Syntaxe

ERF(DolníMez; HorníMez)

DolníMez je dolní mez integrálu.

HorníMez je volitelná. Je to horní mez integrálu. Pokud hodnota není zadaná, spočítá se integrál mezi nulou a dolní mezí.

Příklad

=ERF(0;1) vrátí 0,842701.

ERF.PRECISE

Returns values of the Gaussian error integral between 0 and the given limit.

Syntaxe

ERF.PRECISE(LowerLimit)

LowerLimit is the limit of the integral. The calculation takes places between 0 and this limit.

Příklad

=ERF.PRECISE(1) returns 0.842701.

ERFC

Vrátí doplňkové hodnoty pro Gaussův chybový integrál mezi x a nekonečnem.

Syntaxe

ERFC(DolníMez)

DolníMez je dolní mez integrálu.

Příklad

=ERFC(1) vrátí 0.157299.

ERFC.PRECISE

Vrátí doplňkové hodnoty pro Gaussův chybový integrál mezi x a nekonečnem.

Syntaxe

ERFC.PRECISE(DolníMez)

DolníMez je dolní mez integrálu.

Příklad

=ERFC.PRECISE(1) vrátí 0,157299.

GESTEP

Výsledek je 1, pokud Číslo je větší nebo rovno Kroku.

Syntaxe

GESTEP(Číslo; Krok)

Příklad

=GESTEP(5;1) vrátí 1.

HEX2BIN

Převede číslo v šestnáctkové soustavě do dvojkové soustavy.

Syntaxe

HEX2BIN(Číslo; Místa)

Číslo je šestnáctkové číslo nebo řetězec představující šestnáctkové číslo. Může mít maximálně 10 míst. Nejvýznamnější bit je znaménkový bit, ostatní bity vrátí hodnotu. Záporná čísla jsou zadána ve dvojkovém doplňku.

Místa znamená počet míst, která mají být na výstupu.

Příklad

=HEX2BIN("6a";8) vrátí 01101010.

HEX2DEC

Převede číslo v šestnáctkové soustavě do desítkové soustavy.

Syntaxe

HEX2DEC(Číslo)

Číslo je šestnáctkové číslo nebo řetězec představující šestnáctkové číslo. Může mít maximálně 10 míst. Nejvýznamnější bit je znaménkový bit, ostatní bity vrátí hodnotu. Záporná čísla jsou zadána ve dvojkovém doplňku.

Příklad

=HEX2DEC("6a") vrátí 106.

HEX2OCT

Převede číslo v šestnáctkové soustavě do osmičkové soustavy.

Syntaxe

HEX2OCT(Číslo; Místa)

Číslo je šestnáctkové číslo nebo řetězec představující šestnáctkové číslo. Může mít maximálně 10 míst. Nejvýznamnější bit je znaménkový bit, ostatní bity vrátí hodnotu. Záporná čísla jsou zadána ve dvojkovém doplňku.

Místa znamená počet míst, která mají být na výstupu.

Příklad

=HEX2OCT("6a";4) vrátí 0152.