Add-in Functions

The following describes and lists some of the available add-in functions.

Princip doplňků

V nápovědě naleznete také popis rozhraní doplňků LibreOffice. Jsou tam popsány i důležité funkce a jejich parametry pro .

Poskytnuté doplňky

LibreOffice obsahuje ukázky využití rozhraní pro doplňky v LibreOffice Calc.

Analytické funkce - část 1

Analytické funkce - část 2

DAYSINMONTH

Vypočítá počet dní v měsíci pro dané datum.

Syntaxe

DAYSINMONTH(Datum)

Datum je libovolné datum v příslušném měsíci požadovaného roku. Parametr Datum musí být platné datum podle národního prostředí LibreOffice.

Příklad

=DAYSINMONTH(A1) vrátí 29 dnů, pokud A1 obsahuje 1968-02-17, platné datum pro únor 1968.

DAYSINYEAR

Spočítá počet dní v roce zadaného data.

Syntaxe

DAYSINYEAR(Datum)

Datum je kterékoliv datum příslušného roku. Parametr Datum musí být platné datum podle národního prostředí LibreOffice.

Příklad

=DAYSINYEAR(A1) vrátí 366 dnů pokud A1 obsahuje 1968-02-29, platné datum pro rok 1968.

ISLEAPYEAR

Určuje, zda je rok přestupný. Pokud ano, funkce vrátí hodnotu 1 (PRAVDA); pokud není, vrátí 0 (NEPRAVDA).

Syntaxe

ISLEAPYEAR(Datum)

Datum určí, jestli zadané datum padne do přestupného roku. Parametr musí být platným datem.

Příklad

=ISLEAPYEAR(A1) vrátí 1, pokud A1 obsahuje 1968-02-29, platné datum 29. února 1968 podle aktuálního národního prostředí.

Můžete také použít =ISLEAPYEAR(DATE(1968;2;29)) nebo datum jako řetězec podle normy ISO 8601 =ISLEAPYEAR("1968-02-29").

Nikdy nepoužívejte =ISLEAPYEAR(2/29/68), protože takto se nejdříve vyhodnotí 2 děleno 29 děleno 68, a pak se vyhodnotí funkce ISLEAPYEAR z malého čísla jako ze serializovaného data.

MONTHS

Spočítá rozdíl mezi dvěma daty v měsících.

Syntaxe

MONTHS(PočátečníDatum; KoncovéDatum; Typ)

PočátečníDatum je první datum

KoncovéDatum je druhé datum

Typ určuje typ rozdílu. Možné hodnoty jsou 0 (interval) a 1 (v kalendářních měsících).

ROT13

Zašifruje řetězec posunutím o 13 míst v abecedě. Po písmenu Z se pokračuje na začátku abecedy (rotace). Když na výsledek znovu použijete stejnou funkci, získáte původní text.

Syntaxe

ROT13(Text)

Text je znakový řetězec, který má být zakódován. ROT13(ROT13(Text)) dekóduje kód.

WEEKS

Vypočítá rozdíl v týdnech mezi dvěma daty.

Syntaxe

WEEKS(PočátečníDatum; KoncovéDatum; Typ)

PočátečníDatum je první datum

KoncovéDatum je druhé datum

Typ určí typ rozdílu. Možné hodnoty jsou 0 (interval) a 1 (v počtech týdnů).

WEEKSINYEAR

Určí počet týdnů v roce pro dané datum. Počet týdnů je určen následujícím způsobem: týden, který je rozložen mezi dva roky, se přidá k roku, ve kterém se vyskytuje větší část týdne.

Syntaxe

WEEKSINYEAR(Datum)

Datum je kterékoliv datum příslušného roku. Parametr Datum musí být platné datum podle národního prostředí LibreOffice.

Příklad

WEEKSINYEAR(A1) vrátí 53 pokud A1 obsahuje 1970-02-17, platné datum pro rok 1970.

YEARS

Spočítá rozdíl v letech mezi dvěma daty.

Syntaxe

YEARS(PočátečníDatum; KoncovéDatum; Typ)

PočátečníDatum je první datum

KoncovéDatum je druhé datum

Typ určuje typ rozdílu. Možné hodnoty jsou 0 (interval) a 1 (v kalendářních letech).

Doplňky pomocí LibreOffice API

Add-ins can also be implemented through the LibreOffice API.