Logické funkce

This category contains the Logical functions.

Handling non-logical arguments in logical functions

Pro přístup k tomuto příkazu...

Vložit - Funkce - Kategorie Logické


AND

Vrátí PRAVDA, jsou-li všechny argumenty PRAVDA. Když je jeden z argumentů NEPRAVDA, vrátí tato funkce hodnotu NEPRAVDA.

Argumenty mohou být logickými výrazy (PRAVDA, 1<5, 2+3=7, B8<10), které vrací logické hodnoty, nebo mohou označovat oblasti (A1:C3) obsahující logické hodnoty.

Syntaxe

AND(LogickáHodnota1; LogickáHodnota2 ...LogickáHodnota30)

LogicalValue1; LogicalValue2 ...LogicalValue30 are conditions to be checked. All conditions can be either TRUE or FALSE. If a range is entered as a parameter, the function uses all values of the range. The result is TRUE if the logical value in all cells within the cell range is TRUE.

Příklad

Logické hodnoty jednotlivých položek jsou 12<13; 14>12 a 7<6.

=AND(12<13;14>12;7<6) vrátí NEPRAVDA.

=AND (NEPRAVDA;PRAVDA) vrátí NEPRAVDA.

FALSE

Vrátí logickou hodnotu NEPRAVDA. Funkce FALSE() nevyžaduje žádné argumenty a vždy vrátí logickou hodnotu NEPRAVDA.

Syntaxe

FALSE()

Příklad

=FALSE() vrátí NEPRAVDA

=NOT(FALSE()) vrátí PRAVDA

IF

Specifikuje logický test, který má být proveden.

Syntaxe

IF(Test; HodnotaPotom; HodnotaJinak)

Test je jakákoli hodnota nebo výraz, který může být PRAVDA nebo NEPRAVDA.

HodnotaPotom (nepovinné) je hodnota, která bude vrácena, pokud má Test hodnotu PRAVDA.

HodnotaJinak (nepovinné) je hodnota, která bude vrácena, pokud má Test hodnotu NEPRAVDA.

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

Příklady

=IF(A1>5;100;"příliš málo") Pokud hodnota v buňce A1 je větší než 5, potom se v aktuální buňce objeví hodnota 100, v opačném případě tam bude text "příliš málo" (bez uvozovek).

NOT

Vrátí doplněk (převrátí) logickou hodnotu.

Syntaxe

NOT(LogickáHodnota)

LogickáHodnota je jakákoli hodnota, k níž má být vrácen doplněk.

Příklad

=NOT(A). Pokud A=PRAVDA, potom NOT(A) bude mít výsledek NEPRAVDA.

OR

Vrátí PRAVDA, pokud je alespoň jeden argument PRAVDA. Tato funkce vrátí NEPRAVDA, jestliže všechny argumenty mají logickou hodnotu NEPRAVDA.

Argumenty mohou být logickými výrazy (PRAVDA, 1<5, 2+3=7, B8<10), které vrací logické hodnoty, nebo mohou označovat oblasti (A1:C3) obsahující logické hodnoty.

Syntaxe

OR(LogickáHodnota1; LogickáHodnota2 ...LogickáHodnota30)

LogicalValue1; LogicalValue2 ...LogicalValue30 are conditions to be checked. All conditions can be either TRUE or FALSE. If a range is entered as a parameter, the function uses all values of the range.

Příklad

Logické hodnoty jednotlivých položek jsou 12<11, 13>22 a 45=45.

=OR(12<11;13>22;45=45) vrátí PRAVDA.

=OR(NEPRAVDA;PRAVDA) vrátí PRAVDA.

TRUE

Vrátí logickou hodnotu PRAVDA. Funkce TRUE() nevyžaduje žádné argumenty a vždy vrátí logickou hodnotu PRAVDA.

Syntaxe

TRUE()

Příklad

Pokud A=PRAVDA a B=NEPRAVDA, budou platit následující zápisy:

=AND(A;B) vrátí NEPRAVDA

=OR(A;B) vrátí PRAVDA

=NOT(AND(A;B)) vrátí PRAVDA

XOR

Vrátí PRAVDA, pokud je lichý počet argumentů vyhodnocen jako PRAVDA.

Argumenty mohou být logickými výrazy (PRAVDA, 1<5, 2+3=7, B8<10), které vrátí logické hodnoty, nebo mohou označovat oblasti (A1:C3) obsahující logické hodnoty.

Syntaxe

XOR(LogickáHodnota1; LogickáHodnota2 ...LogickáHodnota30)

Příklad

=XOR (PRAVDA;PRAVDA) vrátí NEPRAVDA

=XOR(PRAVDA;PRAVDA;PRAVDA) vrátí PRAVDA

=XOR(NEPRAVDA;PRAVDA) vrátí PRAVDA