Date & Time Functions

These spreadsheet functions are used for inserting and editing dates and times.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Insert - Function - Category Date & Time


Ikona poznámky

Funkce, jejichž název končí na _ADD nebo _EXCEL2003, vrací stejné výsledky jako odpovídající funkce (bez přípony) programu Microsoft Excel 2003. Chcete-li získat výsledky podle mezinárodních standardů, použijte funkce bez přípon.


LibreOffice internally handles a date/time value as a numerical value. If you assign the numbering format "Number" to a date or time value, it is converted to a number. For example, 01/01/2000 12:00 PM, converts to 36526.5. The value preceding the decimal point corresponds to the date; the value following the decimal point corresponds to the time. If you do not want to see this type of numerical date or time representation, change the number format (date or time) accordingly. To do this, select the cell containing the date or time value, call its context menu and select Format Cells. The Numbers tab page contains the functions for defining the number format.

Základní datum pro den nula

Data se počítají odchylkou od počátečního dne nula. Den nula můžete nastavit na některé z těchto dat:

Základní datum

Použito

'12/30/1899'

(výchozí)

'01/01/1900'

(použito ve StarCalc 1.0)

'01/01/1904'

(použito v software Apple)


Pro výběr základního data zvolte - LibreOffice Calc - Výpočty.

Ikona upozornění

Když kopírujete a vkládáte buňky obsahující data mezi různými sešity, oba dokumenty musí být nastaveny na stejné základní datum. Pokud se základní data liší, změní se zobrazené datum!


Dvouciferné roky

In - LibreOffice - General you find the area Year (two digits). This sets the period for which two-digit information applies. Note that changes made here have an effect on some of the following functions.

Ikona poznámky

When entering dates as part of formulas, slashes or dashes used as date separators are interpreted as arithmetic operators. Therefore, dates entered in this format are not recognized as dates and result in erroneous calculations. To keep dates from being interpreted as parts of formulas use the DATE function, for example, DATE(1954;7;20), or place the date in quotation marks and use the ISO 8601 notation, for example, "1954-07-20". Avoid using locale dependent date formats such as "07/20/54", the calculation may produce errors if the document is loaded under different locale settings.


Funkce

WORKDAY

YEARFRAC

DATE

DATEDIF

DATEVALUE

EDATE

TODAY

YEAR

NOW

ISOWEEKNUM

WEEKNUM

WEEKNUM_OOO

WEEKNUM_EXCEL2003

MINUTE

MONTH

EOMONTH

NETWORKDAYS

NETWORKDAYS.INTL

WORKDAY.INTL

EASTERSUNDAY

SECOND

HOUR

DAY

DAYS

DAYS360

WEEKDAY

TIME

TIMEVALUE