Functions by Category

Tato sekce popisuje funkce LibreOffice Calc. VŇ°echny funkce jsou v PrŇĮvodci funkc√≠ rozdńõleny podle kategori√≠.

Databázové

Tato sekce se zab√Ĺv√° funkcemi pro pr√°ci s daty uspoŇô√°dan√Ĺmi tak, Ňĺe kaŇĺd√Ĺ Ňô√°dek m√° v√Ĺznam jednoho z√°znamu.

Datov√© a ńćasov√©

These spreadsheet functions are used for inserting and editing dates and times.

Finanńćn√≠

Tato kategorie obsahuje matematick√© finanńćn√≠ funkce LibreOffice Calc.

Informańćn√≠

Tato kategorie obsahuje informańćn√≠ funkce.

Logické

This category contains the Logical functions.

Matematické

Tato kategorie obsahuje Matematické funkce Calcu.

Pole

Tato kategorie obsahuje maticové funkce.

Statistické

Tato kategorie obsahuje statistické funkce.

SeŇ°it

V t√©to sekci budou uvedeny popisy funkc√≠ SeŇ°itu spolu s pŇô√≠klady.

Textové

This section contains descriptions of the Text functions.

DoplŇąky

The following describes and lists some of the available add-in functions.