Průvodce funkcí

Opens the Function Wizard, which helps you to interactively create formulas. Before you start the Wizard, select a cell or a range of cells from the current sheet, in order to determine the position at which the formula will be inserted.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Choose Insert - Function.

+F2

Na Liště vzorců klepněte na

Ikona

Průvodce funkcí


Ikona poznámky

Úplnou specifikaci formátu ODFF (OpenDocument Format Formula) si můžete stáhnout z webových stránek sdružení OASIS.


Průvodce funkcí má dvě karty: Funkce slouží k vytváření vzorců, Struktura slouží ke kontrole stavby vzorce.

Karta Funkce

Search

Search for a part of the function name.

Kategorie

Lists all the categories to which the different functions are assigned. Select a category to view the appropriate functions in the list field below. Select "All" to view all functions in alphabetical order, irrespective of category. "Last Used" lists the functions you have most recently used.

You can browse the full List of Categories and Functions

Funkce

Displays the functions found under the selected category. Double-click to select a function. A single-click displays a short function description.

Matice

Specifies that the selected function is inserted into the selected cell range as an array formula. Array formulas operate on multiple cells. Each cell in the array contains the formula, not as a copy but as a common formula shared by all matrix cells.

Volba Matice je shodná s příkazem +Shift+Enter, který se používá pro vložení a potvrzení vzorců v listu: Vzorec se vloží jako maticový vzorec, což je naznačeno složenými závorkami { }.

Ikona poznámky

Maximální velikost rozsahu pole je 128 krát 128 buněk.


Pole pro vložení argumentů funkce

Když poklepete na funkci, na pravé straně dialogového okna se zobrazí pole pro vložení argumentů funkce. Chcete-li vložit jako argument odkaz na buňku, klepněte přímo na buňku nebo označte požadovanou oblast v listu přetažením myši. Číselné a jiné hodnoty nebo odkazy lze vložit přímo do odpovídajícího pole v dialogovém okně. Pokud používáte data a časy, ujistěte se, že používáte správný formát. Klepnutím na OK vzorec vložíte do sešitu.

Zmenšit / Maximalizovat

Po klepnutí na ikonu Zmenšit se zmenší dialog na velikost vstupního pole. Poté lze snadněji označit potřebný odkaz v sešitu. Ikona se také automaticky změní na Maximalizovat, kterou je možné obnovit dialog do původní velikosti.

Po klepnutí myší na list je dialogové okno automaticky minimalizováno. Jakmile tlačítko myši uvolníte, je dialog obnoven a odkazovaný rozsah zadaný pomocí myši je v dokumentu zvýrazněn modrým ohraničením.

Ikona

Zmenšit

Ikona

Maximalizovat

Výsledek funkce

Jakmile zadáte argumenty funkce, spočítá se výsledek. Náhled vás informuje o tom, je-li možné s danými argumenty výpočet provést. Pokud výpočet s danými argumenty skončí chybou, je zobrazen odpovídající chybový kód.

Vyžadované argumenty jsou vyznačeny tučně.

f(x) (závisí na vybrané funkci)

Allows you to access a subordinate level of the Function Wizard in order to nest another function within the function, instead of a value or reference.

Argument/Parametr/Odkaz na buňku (závisí na vybrané funkci)

The number of visible text fields depends on the function. Enter arguments either directly into the argument fields or by clicking a cell in the table.

Výsledek

Displays the calculation result or an error message.

Vzorec

Displays the created formula. Type your entries directly, or create the formula using the wizard.

Zpět

Moves the focus back through the formula components, marking them as it does so.

Ikona tipu

Chcete-li upravit konkrétní funkci ve složitém vzorci, poklepejte na ni v poli Vzorec.


Další

Moves forward through the formula components in the formula window. This button can also be used to assign functions to the formula. If you select a function and click the Next button, the selection appears in the formula window.

Ikona tipu

Poklepáním na název funkce v okně výběru ji přenesete do pole Vzorec.


OK

Ends the Function Wizard, and transfers the formula to the selected cells.

Zrušit

Closes the dialog without implementing the formula.

Karta Struktura

Tato karta zobrazuje strukturu funkce.

Ikona poznámky

Jestliže spustíte Průvodce funkcí s kurzorem umístěným na buňce, která už vzorec obsahuje, otevře se v Průvodci karta Struktura a zobrazí se složení aktuálního vzorce.


Struktura

Displays a hierarchical representation of the current function. You can hide or show the arguments by a click on the plus or minus sign in front.

Ikona poznámky

Modré tečky ukazují správně vložené argumenty. Červené tečky označují chybný typ vložených dat. Například má-li funkce SUM jeden argument zadaný jako text, je zvýrazněn červeně, protože funkce SUM pracuje pouze s číselnými argumenty.