Nahoru

Vyplní vybraný rozsah nejméně dvou řádků obsahem nejspodnější buňky.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Choose Sheet - Fill Cells - Up.


Je-li ve vybrané oblasti pouze jeden sloupec, bude obsah dolní buňky zkopírován do vybraných buněk. Je-li vybráno více sloupců, zkopíruje se obsah dolních buněk do odpovídajících horních buněk.