Záhlaví a zápatí

Umožní určit formát záhlaví a zápatí.

Dialogové okno Záhlaví/Zápatí obsahuje karty pro určení záhlaví a zápatí. Pokud není v dialogovém okně Styl stránky zaškrtnuta možnost Stejný obsah vlevo/vpravo, zobrazí se oddělené karty pro levou a pravou stránku záhlaví a zápatí.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Choose Insert - Headers and Footers.


Záhlaví/Zápatí

Definuje nebo formátuje záhlaví nebo zápatí pro styl stránky.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.