Navigátor

Aktivuje a deaktivuje Navigátor. Navigátor je ukotvitelné okno.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Zobrazit - Navigátor

Na liště Standardní klepněte na

Ikonka

Navigátor zap/vyp


Navigátor a přehled o dokumentu

Pro otevření okna Navigátoru zvolte Zobrazit - Navigátor.

Sloupec

Enter the column letter. Press Enter to reposition the cell cursor to the specified column in the same row.

Řádek

Enter a row number. Press Enter to reposition the cell cursor to the specified row in the same column.

Oblast dat

Specifies the current data range denoted by the position of the cell cursor.

Ikona

Oblast dat

Začátek

Moves to the cell at the beginning of the current data range, which you can highlight using the Data Range button.

Icon

Začátek

Konec

Moves to the cell at the end of the current data range, which you can highlight using the Data Range button.

Icon

Konec

Přepnout

Toggles the content view. Only the selected Navigator element and its subelements are displayed. Click the icon again to restore all elements for viewing.

Icon

Přepnout

Obsah

Allows you to hide/show the contents.

Icon

Obsah

Scénáře

Displays all available scenarios. Double-click a name to apply that scenario. The result is shown in the sheet. For more information, choose Tools - Scenarios.

Icon

Scénáře

Jsou-li v Navigátoru zobrazeny scénáře, je možné po klepnutí na položku scénáře přistupovat k následujícím příkazům:

Odstranit

Deletes the selected scenario.

Vlastnosti

Opens the Edit scenario dialog, where you can edit the scenario properties.

Způsob přetáhnutí

Opens a submenu for selecting the drag mode. You decide which action is performed when dragging and dropping an object from the Navigator into a document. Depending on the mode you select, the icon indicates whether a hyperlink, link or a copy is created.

Ikonka

Způsob přetáhnutí

Vložit jako hypertextový odkaz

Inserts a hyperlink when you drag-and-drop an object from the Navigator into a document. You can later click the created hyperlink to set the cursor and the view to the respective object.

Ikona poznámky

Když vložíte hypertextový odkaz, který odkazuje na otevřený dokument, musíte daný dokument před použitím hypertextového odkazu uložit.


Vložit jako odkaz

Creates a link when you drag-and-drop an object from the Navigator into a document.

Vložit jako kopii

Generates a copy when you drag-and-drop an object from the Navigator into a document.

Objekty

Displays all objects in your document.

Dokumenty

Displays the names of all open documents. To switch to another open document in the Navigator, click the document name. The status (active, inactive) of the document is shown in brackets after the name. You can switch the active document in the Window menu.