Input Function [VBA]

Returns the open stream of an Input or Binary file (String).

Ikona upozornění

Tato funkce nebo konstanta je povolena deklarací Option VBASupport 1 umístěnou před kódem programu.


Syntaxe:

Input( Number as Integer, [# ] FileNumber as Integer)

Návratová hodnota:

String

Parametry:

Number: Required. Numeric expression specifying the number of characters to return.

#: Optional.

FileNumber: Required. Any valid file number.

Chybové kódy:

6 Přetečení

52 Neplatný název nebo číslo souboru

62 Čtení překročilo konec souboru (EOF)

Příklad:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub Example_Input

 Dim MyData

 Open "MyDataFile.txt" For Input As #1

 Do While Not EOF(1)

  MyData = Input(1, #1)

  Print MyData

 Loop

 Close #1

End Sub