IRR Function [VBA]

Calculates the internal rate of return for an investment.

Ikona upozornění

Tato funkce nebo konstanta je povolena deklarací Option VBASupport 1 umístěnou před kódem programu.


Syntaxe:

IRR(Values() as Double , [Guess as Variant])

Návratová hodnota:

Double

Parametry:

Values(): The array of values of the cash-flow. The values represent cash flow values at regular intervals, at least one value must be negative (payments), and at least one value must be positive (income).

Guess An initial estimate at what the IRR will be.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub ExampleIRR

 Dim cashFlow(0 to 3) As Double

 cashFlow(0) = -10000

 cashFlow(1) = 3500

 cashFlow(2) = 7600

 cashFlow(3) = 1000

 irrValue = IRR(cashFlow) * 100

 Print irrValue ' returns 11.3321028236252 . The internal rate of return of the cash flow.

End Sub