Funkce CreateObject

Vytvoří UNO objekt. Na Windows může vytvořit také OLE objekty.

Tato metoda vytvoří instanci typu, který je předán jako parametr.

Syntaxe:

oObj = CreateObject( type )

Příklad:

Type address

    Name1 As String

    City As String

End Type

 

Sub main

    myaddress = CreateObject("address")

    MsgBox IsObject(myaddress)

End Sub