GlobalScope

Zdrojový kód a dialogy jazyka Basic jsou uspořádány v systému knihoven.

V jazyce Basic:

V dialozích:

LibraryContainer existuje na úrovni aplikace i v každém dokumentu. V dokumentu se LibraryContainer volá automaticky. Pokud chcete volat globální LibraryContainer z dokumentu, musíte použít klíčové slovo GlobalScope.

Syntaxe:

GlobalScope

Příklad:

Příklad v dokumentu Basic

' volání Dialog1 v knihovně dokumentu Standard

oDlgDesc = DialogLibraries.Standard.Dialog1

' volání Dialog2 v aplikační knihovně Library1

oDlgDesc = GlobalScope.DialogLibraries.Library1.Dialog2