Funkce GetProcessServiceManager

Vrátí službu typu ProcessServiceManager (centrální ServiceManager pro Uno).

Tato funkce je potřebná, pokud chcete inicializovat službu pomocí CreateInstanceWithArguments.

Syntaxe:

oServiceManager = GetProcessServiceManager()

Příklad:

oServiceManager = GetProcessServiceManager()

oIntrospection = oServiceManager.createInstance("com.sun.star.beans.Introspection");

' to je stejné jako následující příkaz:

oIntrospection = CreateUnoService("com.sun.star.beans.Introspection")