Funkce CreateUnoService

Inicializuje Uno službu s ProcessServiceManager.

Syntaxe:

oService = CreateUnoService( Název služby Uno )

Seznam dostupných služeb naleznete na adrese: https://api.libreoffice.org/docs/idl/ref/namespacecom_1_1sun_1_1star.html

Příklady:

oIntrospection = CreateUnoService( "com.sun.star.beans.Introspection" )

Následující příklad používá službu k otevření dialogu pro výběr souboru:

Sub Main

  fName = FileOpenDialog ("Vyberte, prosím, soubor")

  Print "vybraný soubor: "+fName

End Sub

 

Function FileOpenDialog(title As String) As String

  filepicker = createUnoService("com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker")

  filepicker.Title = title

  filepicker.execute()

  files = filepicker.getFiles()

  FileOpenDialog=files(0)

End Function