Funkce CreateUnoStruct

Vytvoří instanci typu Uno structure.

Použijte následující příkazy:

Dim oStruct as new com.sun.star.beans.Property

Syntaxe:

oStruct = CreateUnoStruct( název typu Uno )

Příklad:

oStruct = CreateUnoStruct( "com.sun.star.beans.Property" )