Funkce TwipsPerPixelX

Vrátí počet twips, které představují šířku pixelu.

Syntaxe:

n = TwipsPerPixelX

Návratová hodnota:

Celé číslo

Příklad:

Sub ExamplePixelTwips

    MsgBox "" & TwipsPerPixelX() & " Twips * " & TwipsPerPixelY() & " Twips",0,"Pixel size"

End Sub