Funkce Environ

Vrátí hodnotu proměnné prostředí. Proměnné prostředí závisí na operačním systému.

Syntaxe:

Environ (Environment As String)

Návratová hodnota:

Řetězec

Parametry:

Environment: Proměnná prostředí, jejíž hodnotu chcete vrátit.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:

Sub ExampleEnviron

Dim sTemp As String

    sTemp=Environ ("TEMP")

    If sTemp = "" Then sTemp=Environ("TMP")

    MsgBox "'" & sTemp & "'" ,64,"Adresář dočasných souborů:"

End Sub