Funkce GetSystemTicks

Vrátí počet systémových tiků operačního systému. Tuto funkci je možné použít k optimalizaci některých procesů.

Syntaxe:

GetSystemTicks()

Návratová hodnota:

Typu Long

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:

Sub ExampleWait

Dim lTick As Long

    lTick = GetSystemTicks()

    Wait 2000

    lTick = (GetSystemTicks() - lTick)

    MsgBox "" & lTick & " Ticks" ,0,"Přestávka trvala"

End Sub