Další příkazy

Toto je seznam funkcí a příkazů, které nespadají do jiné kategorie.

Příkaz Beep

Zahraje tón na reproduktoru počítače. Tón závisí na systému. Není možné upravit jeho hlasitost nebo výšku.

Funkce Shell

Spustí další aplikaci a v případě potřeby definuje příslušný styl okna.

Příkaz Wait

Přeruší spouštění programu na dobu, kterou určíte v milisekundách.

Funkce GetSystemTicks

Vrátí počet systémových tiků operačního systému. Tuto funkci je možné použít k optimalizaci některých procesů.

Funkce Environ

Vrátí hodnotu proměnné prostředí. Proměnné prostředí závisí na operačním systému.

Funkce GetSolarVersion

Vrací interní číslo verze LibreOffice.

Funkce GetGuiType

Vrátí číselnou hodnotu určující grafické uživatelské rozhraní.

Funkce TwipsPerPixelX

Vrátí počet twips, které představují šířku pixelu.

Funkce TwipsPerPixelY

Vrátí počet twips, které představují výšku pixelu.

Funkce CreateUnoStruct

Vytvoří instanci typu Uno structure.

Funkce CreateUnoService

Inicializuje Uno službu s ProcessServiceManager.

Funkce GetProcessServiceManager

Vrátí službu typu ProcessServiceManager (centrální ServiceManager pro Uno).

Funkce CreateUnoDialog

Vytvoří objekt typu Uno jazyka Basic, který představuje ovládací prvek dialogu typu Uno v průběhu programu jazyka Basic.

Funkce CreateUnoListener

Vytvoří instanci Listener.

Funkce CreateUnoValue

Vrátí objekt, který představuje striktně typovou hodnotu odkazující na typ Uno.

Funkce CreateObject

Vytvoří UNO objekt. Na Windows může vytvořit také OLE objekty.

Tato metoda vytvoří instanci typu, který je předán jako parametr.

Funkce GetDefaultContext

Vrátí výchozí kontext process service factory, pokud existuje, jinak vrátí null.

Příkaz ThisComponent

Adresuje aktivní komponentu, aby bylo možné číst a nastavovat její vlastnosti. ThisComponent se používá v dokumentu Basic, kde představuje dokument, do kterého Basic patří. Typ objektu zpřístupněného přes ThisComponent závisí na typu dokumentu.

GlobalScope

Zdrojový kód a dialogy jazyka Basic jsou uspořádány v systému knihoven.